helsoaktiviteter

 

Börja YOGA nu!

 

Träna efter egen förmåga och dagsform

Alla är Välkomna! 

Otränade/vältränade, gamla/unga, erfarna/oerfarna

blir mer harmoniska, mindre stressade, kan lättare koncentrera sig och får större självkännedom 

Genom att träna Poweryoga bygger du styrka, smidighet och uthållighet.

De som regelbundet utövar Yoga upplever ett ökat välmående,

Kvitsle Bygdegård måndagar kl 19:30

                                                                                                                                              

                                                                                    

                                                      

                                                     

                                                                        

För anmälan och information kontakta Kristina Tzaos per telefon eller e-post.

KristinaTzaos

0705 543815

BG 5471-6212